✉ info@neumann-haz.hu        ☏ +36 1 490 0260

__CONFIG_widget_menu__{"menu_id":"4","dropdown_icon":"style_1","mobile_icon":"style_3","dir":"tve_horizontal","icon":{"top":"","sub":""},"layout":{"default":"grid"},"type":"regular","mega_desc":"e30=","images":[],"actions":[],"uuid":"m-1701e880bd6","template":-1,"template_name":"Basic","unlinked":[],"top_cls":{"main":"",".menu-item-178":"c-double"},"tve_shortcode_rendered":1}__CONFIG_widget_menu__

​Hiteles és hivatalos fordítás – NH Fordítóiroda Budapest

Az idegen nyelvre történő fordítás hivatalos és magánélettel összefüggő esetekben egyaránt szükségessé válhat. A hiteles és a hivatalos fordítás kifejezésekkel gyakran lehet találkozni a téma kapcsán. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a kettő nem ugyanazt jelenti, és bizonyos esetekben a hivatalos fordítás is elegendőnek bizonyulhat. Vannak azonban olyan hivatalos ügyek, melyek kapcsán akár a hiteles fordítás is szükségessé válhat.

Ki végezhet hiteles fordítást?

Hazánkban hiteles fordítást a 24/1986. (VI.26) Mt. rendelet szerint az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) végezhet. Fordításról hiteles igazolást kizárólag ez az intézmény állíthat ki. S hogy mikor válhat szükségessé a hitelesítés folyamata? A tapasztalatok azt mutatják, hogy rendszerint hivatalos ügyintézés, például külföldi letelepedés, állampolgársági kérelem és különböző anyakönyvi ügyek esetében kerül szóba a hiteles fordítás.

Sok piaci alapon működő fordítóiroda hirdeti és reklámozza magát úgy, hogy ők végeznek hiteles fordítást is. Ez megtévesztő, ugyanis erre a fent említett intézményen kívül senkinek nincs jogosultsága, bármit is állít az adott fordítóiroda. Az NH Fordítóiroda Budapest azonban rendelkezik azzal a jogosultsággal, hogy hivatalos fordítást adjon ki.


A hivatalos fordítás rendszerint magasabb költségekkel jár, mint a hivatalos fordítás. Éppen ezért megéri tájékozódni, valóban csak hiteles fordítás állja-e meg a helyét az érintett ügyben. Amennyiben a hivatalos fordítás is elegendő, akkor fordítóirodánk prémium színvonalon, rövid határidővel vállalja annak elvégzését. Akkor is érdemes hozzánk fordulnia, ha a hitelesítés költségeit csökkentené és fordítóirodával végeztetné el az ehhez szükséges fordítási tevékenységet.

Mitől hiteles egy fordítás?

hivatalos fordítás budapest

A dokumentum hitelessége Magyarországon abban rejlik, hogy azt hiteles fordítás készítésére feljogosított szerv bocsátotta ki. A szükséges tartalmi és alaki kellékek figyelembevételével történik a hitelesítés, ennél fogva pedig alkalmas a hatósági eljárásokban való felhasználásra.


A papír alapú dokumentum esetében papíron történik a hiteles fordítás, ha pedig valamelyik hatóság által elektronikusan kiállított dokumentumról van szó, akkor ahhoz elektronikus formájú hiteles fordítás, vagy más néven e-hiteles fordítás kerül kiadásra.

hivatalos fordítás budapest

Hiteles fordítás jogszabály előírások

hiteles és hivatalos fordítás

A szakfordításról és tolmácsolásról részletes információk a 24/1986. (VI.26) Mt. rendeletben olvashatóak. A jogszabály egyértelműen kimondja, hogy „Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.”. Ugyanakkor a 6/A paragrafusban arról is szól a jogalkotó, hogy „Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cég választása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.”

hiteles és hivatalos fordítás

Milyen a hivatalos fordítás az NH Fordítóiroda Budapestnél?

Fordítóirodánk prémium színvonalú szolgáltatást nyújt hivatalos fordítás készítése kapcsán is. A fordítás eredetivel való egyezőségét bélyegzővel történő ellátással biztosítjuk. Ez nélkülözhetetlen lehet olyan dokumentumok kapcsán, amelyeknek teljességére és helyességére szigorúbb szabályozás nem vonatkozik. Amennyiben hiteles fordításra van szüksége, akkor is érdemes hozzánk fordulnia, hiszen így időt és pénzt spórolhat meg, az OFFI-hoz pedig mindössze a már kifogástalanul lefordított dokumentumot hitelesítésre kell benyújtania. Ugyan hiteles fordítás esetén Magyarországon nem kikerülhető az OFFI közbenjárása, de ha például külföldi iratbenyújtás során a hivatalos fordítás is elegendő, akkor irodánk rövid határidővel, megbízhatóan vállalja annak elvégzését.


Fordítóirodánk 20 éves tapasztalattal kínálja szolgáltatásait. Profi szakfordítóink az idegen nyelvtudás mellett nagy fokú szakmai rálátással is rendelkeznek az egyes szakterületeken. A világ összes nyelvére vállaljuk a hivatalos fordítás elvégzését, igény szerint sürgősségi jelleggel is.

​Fordítási szolgáltatásaink ügyfelei

Ready to Get Started?

Schedule your consultation!

 Want to Know More?

Meet our restorative dentistry expert.